ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ E7000

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® 82801ER I/O Controller Discontinued USB 2.0 2.4 W
Intel® 82801GB I/O Controller Discontinued USB 2.0 3.3 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® E7320 Discontinued 1.1 9.2 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® E7501 Discontinued 1.1 8.5 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® E7520 Discontinued 1.1 10 W