ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ E7000

ชื่อผลิตภัณฑ์
OverclockingSupport
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
USB 2.0 3.3 W
1.1 9.2 W
1.1 10 W
1.1 8.5 W