ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C610

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® C612 Launched 5 GT/s Gen 2 3.0 and 2.0 7 W