ชิปเซ็ต Intel® Communications

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ตการสื่อสาร Intel® 8955 Discontinued Gen 2 Endpoint 2.0 ใช่ 20 W
ชิปเซ็ตการสื่อสาร Intel® 8950 Launched Gen 2 Endpoint 2.0 ใช่ 20 W
ชิปเซ็ตการสื่อสาร Intel® 8926 Launched Gen 2 Endpoint 2.0 ใช่ 17 W
ชิปเซ็ตการสื่อสาร Intel® 8925 Discontinued Gen 2 Endpoint 2.0 ใช่ 17 W
ชิปเซ็ตการสื่อสาร Intel® 8920 Discontinued Gen 1 2.0 ใช่ 12 W
ชิปเซ็ตการสื่อสาร Intel® 8910 Discontinued Gen 1 2.0 ใช่ 11 W
ชิปเซ็ตการสื่อสาร Intel® 8903 Discontinued Gen 1 2.0 ใช่ 9.5 W
ชิปเซ็ตการสื่อสาร Intel® 8900 Discontinued Gen 1 2.0 ใช่ 8.5 W