ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C620

ชื่อผลิตภัณฑ์
OverclockingSupport
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
Gen 3 3 15 W
Gen 3 3 28.6 W
Gen 3 3 28.6 W
Gen 3 3 28.6 W
Gen 3 3 15 W
Gen 3 3 17 W
Gen 3 3 19 W
Gen 3 3 21 W
Gen 3 3 23 W
Gen 3 3 28.6 W
Gen 3 3 26.3 W