ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C220

ชื่อผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการโอเวอร์คล็อก
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
2.0 3.0/2.0
2.0 3.0/2.0
ไม่ใช่ 2.0 3.0/2.0 4.1 W