ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C220

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® C226 Launched 2.0 3.0/2.0 ใช่ 4.1 W
ชิปเซ็ต Intel® C224 Discontinued 2.0 3.0/2.0 ไม่ใช่
ชิปเซ็ต Intel® C222 Discontinued 2.0 3.0/2.0 ไม่ใช่