ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C220

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® C222 Discontinued 2.0 3.0/2.0
ชิปเซ็ต Intel® C224 Discontinued 2.0 3.0/2.0
ชิปเซ็ต Intel® C226 Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W