ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® CM238 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 3.67 W
ชิปเซ็ต Intel® C232 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® C236 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® CM236 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 3.67 W