ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C210

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® C216 Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W