ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C210

ชื่อผลิตภัณฑ์
OverclockingSupport
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
2.0 3.0/2.0 6.7 W