ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C600

ชื่อผลิตภัณฑ์
OverclockingSupport
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
2.0 2.0 8 W
2.0 2.0 8 W
2.0 2.0 8 W
2.0 2.0 12 W
2.0 2.0 12 W