ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C600

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® C608 Discontinued 2.0 2.0 ไม่ใช่ 12 W
ชิปเซ็ต Intel® C606 Discontinued 2.0 2.0 ไม่ใช่ 12 W
ชิปเซ็ต Intel® C604 Discontinued 2.0 2.0 ใช่ 8 W
ชิปเซ็ต Intel® C602J Discontinued 2.0 2.0 ใช่ 8 W
ชิปเซ็ต Intel® C602 Discontinued 2.0 2.0 ไม่ใช่ 8 W