ชิปเซ็ตIntel® ซีรี่ส์ 9

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
สนับสนุนการโอเวอร์คล็อก
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
Launched ใช่ Gen 2 3.0 and 2.0 6.5 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued ใช่ 2.0 3.0/2.0 4.1 W