ชิปเซ็ตIntel® ซีรี่ส์ 200

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® X299 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® Z270 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® H270 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® Q270 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® Q250 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® B250 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W