ชิปเซ็ตIntel® ซีรี่ส์ 100

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® B150 Discontinued 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® H110 Launched 5 GT/s 2.0 3.0/2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® H170 Discontinued 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® Q150 Discontinued 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® Q170 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® Z170 Discontinued 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W