ชิปเซ็ตIntel® ซีรี่ส์ 100

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® Q170 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® Q150 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® QM175 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ใช่ 2.6 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® QM170 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ใช่ 2.6 W
ชิปเซ็ต Intel® Z170 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® H170 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® B150 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® H110 Launched 5 GT/s 2.0 3.0/2.0 ใช่ 6 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM175 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ใช่ 2.6 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM170 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ใช่ 2.6 W