ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ DC P4500

ชื่อผลิตภัณฑ์ ความจุ สถานะ Form Factor อินเตอร์เฟซ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® SSD DC P4500 Series
(4.0TB, Ruler PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
4 TB Discontinued Ruler PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC P4500 Series
(8.0TB, Ruler PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
8 TB Discontinued Ruler PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC P4500 Series
(8.0TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
8 TB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.1 x4, NVMe
ไดรฟ์ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC P4500
(1.0TB, 2.5 นิ้ว PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
1 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
ไดรฟ์ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC P4500
(2.0TB, 2.5 นิ้ว PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
2 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
ไดรฟ์ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC P4500
(4.0TB, 1/2 ความสูง PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
4 TB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.1 x4, NVMe
ไดรฟ์ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC P4500
(4.0TB, 2.5 นิ้ว PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
4 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองไดรฟ์ Intel® Solid-State ตามความจุ อินเตอร์เฟซ ประสิทธิภาพ และอีกมากมาย