ผลิตภัณฑ์ Intel® Silicon Photonics

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย การกำหนดค่าพอร์ต # พอร์ตภายนอก อัตราข้อมูลต่อพอร์ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
เครื่องรับส่งสัญญาณออปติคอลขยายช่วงอุณหภูมิ Intel® Silicon Photonics 100G CWDM4 QSFP28 Launched Q2'19
เครื่องรับส่งสัญญาณออปติคอล Intel® Silicon Photonics 100G CWDM4 QSFP28 Launched Q3'17
เครื่องรับส่งสัญญาณออปติคอล Intel® Silicon Photonics 100G PSM4 QSFP28 Launched Q3'16