โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 7

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 7

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7020U Launched Q2'18 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7130U Launched Q2'17 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7100 Discontinued Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-7100E Processor Launched Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7100H Launched Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7100T Discontinued Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-7101E Processor Launched Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-7101TE Processor Launched Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-7102E Processor Launched Q1'17 2 2.10 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7167U Launched Q1'17 2 2.80 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7300 Discontinued Q1'17 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7300T Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7320 Discontinued Q1'17 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7350K Discontinued Q1'17 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7100U Launched Q3'16 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย