ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000G

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q2'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3
Q2'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3