ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600BP

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q3'21 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack P
Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Q2'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต CPU, หน่วยความจำสูงสุด, พอร์ต, และอีกมากมาย