บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600BPR

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
TDP
Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W
Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W
Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W
Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W
Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W
Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต CPU, หน่วยความจำสูงสุด, พอร์ต, และอีกมากมาย