คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet Multi-host ซีรี่ส์ FM10000

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ การทำลวดลายวงจร MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
คอนโทรลเลอร์แบบ Multi-host Intel® Ethernet FM10420 Discontinued 28 nm
Intel® Ethernet Multi-host Controller FM10840 Discontinued 28 nm