คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet Multi-host ซีรี่ส์ FM10000

ชื่อผลิตภัณฑ์
CablingDescription
TDP
NumPorts
อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
17.5 W 100/25/10/1GbE PCIe Gen3
40 W 100/25/10/1GbE PCIe Gen3