สายเคเบิล Intel® Omni-Path Active Optical

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย การกำหนดค่าพอร์ต # พอร์ตภายนอก อัตราข้อมูลต่อพอร์ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable DD-QSFP 3.0M Launched Q2'18 Dual 100Gbps
Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable DD-QSFP 5.0M Launched Q2'18 Dual 100Gbps
Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable DD-QSFP 10.0M Launched Q2'18 Dual 100Gbps
Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable DD-QSFP 15.0M Launched Q2'18 Dual 100Gbps
Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable DD-QSFP 20.0M Launched Q2'18 Dual 100Gbps
Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable DD-QSFP 30.0M Launched Q2'18 Dual 100Gbps
Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable DD-QSFP 50.0M Launched Q2'18 Dual 100Gbps
Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable DD-QSFP 100.0M Launched Q2'18 Dual 100Gbps
สายเคเบิล Intel® Omni-Path Active Optical Cable QSFP-QSFP 3.0M Launched Q4'15 100Gbps
สายเคเบิล Intel® Omni-Path Active Optical Cable QSFP-QSFP 5.0M Launched Q4'15 100Gbps
สายเคเบิล Intel® Omni-Path Active Optical Cable QSFP-QSFP 10.0M Launched Q4'15 100Gbps
สายเคเบิล Intel® Omni-Path Active Optical Cable QSFP-QSFP 15.0M Launched Q4'15 100Gbps
สายเคเบิล Intel® Omni-Path Active Optical Cable QSFP-QSFP 20.0M Launched Q4'15 100Gbps
สายเคเบิล Intel® Omni-Path Active Optical Cable QSFP-QSFP 30.0M Launched Q4'15 100Gbps
สายเคเบิล Intel® Omni-Path Active Optical Cable QSFP-QSFP 50.0M Launched Q4'15 100Gbps
สายเคเบิล Intel® Omni-Path Active Optical Cable QSFP-QSFP 100.0M Launched Q4'15 100Gbps