สายเคเบิล Intel® Omni-Path Passive Copper

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย การกำหนดค่าพอร์ต # พอร์ตภายนอก อัตราข้อมูลต่อพอร์ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
สายเคเบิล Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP 0.5M Launched Q4'15 100Gbps
สายเคเบิล Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP 1.0M Launched Q4'15 100Gbps
สายเคเบิล Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP 1.5M Launched Q4'15 100Gbps
สายเคเบิล Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP 2.0M Launched Q4'15 100Gbps
สายเคเบิล Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP 3.0M Launched Q4'15 100Gbps