ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 v4

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2699A v4 Launched 04'16 22 3.60 GHz 2.40 GHz 55 MB
Intel® Xeon® Processor E5-2699R v4 Launched 04'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4610 v4 Launched Q2'16 10 1.80 GHz 1.80 GHz 25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4620 v4 Launched Q2'16 10 2.60 GHz 2.10 GHz 25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4627 v4 Launched Q2'16 10 3.20 GHz 2.60 GHz 25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4628L v4 Launched Q2'16 14 2.20 GHz 1.80 GHz 35 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4640 v4 Launched Q2'16 12 2.60 GHz 2.10 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4650 v4 Launched Q2'16 14 2.80 GHz 2.20 GHz 35 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4655 v4 Launched Q2'16 8 3.20 GHz 2.50 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4660 v4 Launched Q2'16 16 3.00 GHz 2.20 GHz 40 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4667 v4 Launched Q2'16 18 3.00 GHz 2.20 GHz 45 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4669 v4 Launched Q2'16 22 3.00 GHz 2.20 GHz 55 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1620 v4 Launched Q2'16 4 3.80 GHz 3.50 GHz 10 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1630 v4 Launched Q2'16 4 4.00 GHz 3.70 GHz 10 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1650 v4 Launched Q2'16 6 4.00 GHz 3.60 GHz 15 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1660 v4 Launched Q2'16 8 3.80 GHz 3.20 GHz 20 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1680 v4 Launched Q2'16 8 4.00 GHz 3.40 GHz 20 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2603 v4 Launched Q1'16 6 1.70 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2608L v4 Launched Q1'16 8 1.70 GHz 1.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2609 v4 Launched Q1'16 8 1.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2618L v4 Launched Q1'16 10 3.20 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2620 v4 Launched Q1'16 8 3.00 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2623 v4 Launched Q1'16 4 3.20 GHz 2.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2628L v4 Launched Q1'16 12 2.40 GHz 1.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2630 v4 Launched Q1'16 10 3.10 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2630L v4 Launched Q1'16 10 2.90 GHz 1.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2637 v4 Launched Q1'16 4 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2640 v4 Launched Q1'16 10 3.40 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2643 v4 Launched Q1'16 6 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2648L v4 Launched Q1'16 14 2.50 GHz 1.80 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2650 v4 Launched Q1'16 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2650L v4 Launched Q1'16 14 2.50 GHz 1.70 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2658 v4 Launched Q1'16 14 2.80 GHz 2.30 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2660 v4 Launched Q1'16 14 3.20 GHz 2.00 GHz 35 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2667 v4 Launched Q1'16 8 3.60 GHz 3.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2680 v4 Launched Q1'16 14 3.30 GHz 2.40 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2683 v4 Launched Q1'16 16 3.00 GHz 2.10 GHz 40 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2687W v4 Launched Q1'16 12 3.50 GHz 3.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2690 v4 Launched Q1'16 14 3.50 GHz 2.60 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2695 v4 Launched Q1'16 18 3.30 GHz 2.10 GHz 45 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2697 v4 Launched Q1'16 18 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2697A v4 Launched Q1'16 16 3.60 GHz 2.60 GHz 40 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2698 v4 Launched Q1'16 20 3.60 GHz 2.20 GHz 50 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2699 v4 Launched Q1'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย