ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 v4

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Launched 04'16 22 3.60 GHz 2.40 GHz 55 MB
Launched 04'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB
Launched Q2'16 10 1.80 GHz 1.80 GHz 25 MB
Launched Q2'16 10 2.60 GHz 2.10 GHz 25 MB
Launched Q2'16 10 3.20 GHz 2.60 GHz 25 MB
Launched Q2'16 14 2.20 GHz 1.80 GHz 35 MB
Launched Q2'16 12 2.60 GHz 2.10 GHz 30 MB
Launched Q2'16 14 2.80 GHz 2.20 GHz 35 MB
Launched Q2'16 8 3.20 GHz 2.50 GHz 30 MB
Launched Q2'16 16 3.00 GHz 2.20 GHz 40 MB
Launched Q2'16 18 3.00 GHz 2.20 GHz 45 MB
Launched Q2'16 22 3.00 GHz 2.20 GHz 55 MB
Launched Q2'16 4 3.80 GHz 3.50 GHz 10 MB
Launched Q2'16 4 4.00 GHz 3.70 GHz 10 MB
Launched Q2'16 6 4.00 GHz 3.60 GHz 15 MB
Launched Q2'16 8 3.80 GHz 3.20 GHz 20 MB
Launched Q2'16 8 4.00 GHz 3.40 GHz 20 MB
Launched Q1'16 6 1.70 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 8 1.70 GHz 1.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 8 1.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 10 3.20 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 8 3.00 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 4 3.20 GHz 2.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 12 2.40 GHz 1.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 10 3.10 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 10 2.90 GHz 1.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 4 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 10 3.40 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 6 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 14 2.50 GHz 1.80 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 14 2.50 GHz 1.70 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 14 2.80 GHz 2.30 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 14 3.20 GHz 2.00 GHz 35 MB
Launched Q1'16 8 3.60 GHz 3.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 14 3.30 GHz 2.40 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 16 3.00 GHz 2.10 GHz 40 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 12 3.50 GHz 3.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 14 3.50 GHz 2.60 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 18 3.30 GHz 2.10 GHz 45 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 18 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 16 3.60 GHz 2.60 GHz 40 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 20 3.60 GHz 2.20 GHz 50 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย