บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1200SP

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
TDP
Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W
Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W
Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W
Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W
Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W
Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W