แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ProcessorIncluded
Launched 2U, Spread Core Rack
Discontinued 2U, Spread Core Rack