บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WFR

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
TDP
Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W
Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W
Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W
Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W
Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W
Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต CPU, หน่วยความจำสูงสุด, พอร์ต, และอีกมากมาย