ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q1'22 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Q1'22 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Q1'22 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Q1'22 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Q2'19 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Q2'19 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Q2'19 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Q2'19 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P