บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S7200AP

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
TDP
Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 320 W
Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 215 W
Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 215 W