ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3 v5

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1558L v5 Launched Q2'16 4 3.30 GHz 1.90 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1565L v5 Discontinued Q2'16 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1578L v5 Launched Q2'16 4 3.40 GHz 2.00 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1585 v5 Discontinued Q2'16 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1585L v5 Launched Q2'16 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1515M v5 Launched Q1'16 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1545M v5 Launched Q1'16 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1575M v5 Launched Q1'16 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220 v5 Discontinued Q4'15 4 3.50 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1225 v5 Launched Q4'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1230 v5 Launched Q4'15 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1235L v5 Launched Q4'15 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1240 v5 Discontinued Q4'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1240L v5 Launched Q4'15 4 3.20 GHz 2.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1245 v5 Discontinued Q4'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1260L v5 Launched Q4'15 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1268L v5 Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1270 v5 Discontinued Q4'15 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1275 v5 Launched Q4'15 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1280 v5 Discontinued Q4'15 4 4.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1505L v5 Launched Q4'15 4 2.80 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1505M v5 Launched Q3'15 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1535M v5 Launched Q3'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย