โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 5

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-5015U Discontinued Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-5020U Discontinued Q1'15 2 2.20 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-5005U Launched Q1'15 2 2.00 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-5010U Launched Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-5157U Discontinued Q1'15 2 2.50 GHz 3 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย