โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 5

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5350H Discontinued Q2'15 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5575R Discontinued Q2'15 4 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5675C Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5675R Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5200U Discontinued Q1'15 2 2.70 GHz 2.20 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5250U Discontinued Q1'15 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5257U Launched Q1'15 2 3.10 GHz 2.70 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5287U Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 2.90 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5300U Discontinued Q1'15 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5350U Launched Q1'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย