โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 5

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 5

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5700EQ Launched Q2'15 4 3.40 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5700HQ Discontinued Q2'15 4 3.50 GHz 2.70 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5750HQ Discontinued Q2'15 4 3.40 GHz 2.50 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5775C Discontinued Q2'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5775R Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 3.30 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5850EQ Launched Q2'15 4 3.40 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5850HQ Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5950HQ Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5500U Discontinued Q1'15 2 3.00 GHz 2.40 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5550U Discontinued Q1'15 2 3.00 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5557U Discontinued Q1'15 2 3.40 GHz 3.10 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5600U Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 2.60 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5650U Launched Q1'15 2 3.10 GHz 2.20 GHz 4 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย