แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ProcessorIncluded เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack