แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000G

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ProcessorIncluded
Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis