แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000G

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ProcessorIncluded เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216XXLR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312XXLR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2224XXLR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2224XXKR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216XXKR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312XXKR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis