ผลิตภัณฑ์อีเธอร์เน็ตรุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ประเภทการต่อสาย TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® 82578DC Gigabit Ethernet PHY Discontinued Single Proprietary
Intel® 82578DM Gigabit Ethernet PHY Discontinued Single Proprietary
Intel® 82577LC Gigabit Ethernet PHY Discontinued Single Proprietary
Intel® 82577LM Gigabit Ethernet PHY Discontinued Single Proprietary
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82576EB Discontinued 2.8 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82576NS Discontinued 2.8 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82575EB Discontinued 2.8 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82574L Launched 0.727 W Single PCIe v1.1 (2.5 GT/s)
Intel® 82574IT Gigabit Ethernet Controller Launched 0.727 W Single PCIe v1.1 (2.5 GT/s)
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82573E Discontinued 1.3 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82573L Discontinued 1.3 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82573V Discontinued 1.4 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82572EI Discontinued 2.14 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82571EB Discontinued 3.43 W Dual PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Intel® 82567LM Gigabit Ethernet Phy Discontinued 0.64 W Single GLCI/LCI
Intel® 82567V Gigabit Ethernet Phy Discontinued 0.64 W Single GLCI/LCI
Intel® 82566DC Gigabit Ethernet PHY Discontinued 1.18 W Single GLCI/LCI
Intel® 82566DM Gigabit Ethernet PHY Discontinued 1.18 W Single GLCI/LCI
Intel® 82566MC Gigabit Ethernet PHY Discontinued 1.18 W Single GLCI/LCI
Intel® 82566MM Gigabit Ethernet PHY Discontinued 1.18 W Single GLCI/LCI
Intel® 82564EB Gigabit Ethernet PHY Discontinued 1.3 W Single GLCI/LCI
Intel® 82563EB Gigabit Ethernet PHY Discontinued 2.6 W Dual GLCI/LCI
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82547GI Discontinued Single PCI-X
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82546EB Discontinued Dual PCI-X
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82546GB Discontinued Dual PCI-X
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82545EM Discontinued 1.5 W Single PCI-X
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82545GM Discontinued 1.5 W Single PCI-X
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82544EI Discontinued Single PCI-X
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82544GC Discontinued Single PCI-X
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82543GC Discontinued Single PCI
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82541ER Discontinued Single PCI
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82541GI Discontinued Single PCI
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82541PI Discontinued 1 W Single PCI
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82540EM Discontinued 1.4 W Single PCI
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82540EP Discontinued Single PCI
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Dual Port Discontinued Category-5 up to 100m 4.95 W Dual PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port Low Profile Discontinued Category-5 up to 100m 12 W Quad PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port Discontinued Category-5 up to 100m 12.1 W Quad PCIe
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PF Dual Port Discontinued MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m 3.3 W Dual PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 MT Dual Port Discontinued Category-5 up to 100m Dual PCI-X
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 MF Dual Port Discontinued Dual PCI-X
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 MF Discontinued MMF up to 275m Single PCI-X
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 MF
(LX)
Discontinued SMF up to 10km, MMF up to 550m Single PCI-X
อแดปเตอร์เดสก์ท็อป Intel® PRO/1000 GT Launched Category-5 up to 100m Single PCI
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82598EB 10 Discontinued 6.5 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82597EX 10 Discontinued Single PCI-X
Intel® Ethernet Switch FM6324 Discontinued 102 W
Intel® Ethernet Switch Silicon FM6348 Discontinued 142 W
Intel® Ethernet Switch Silicon FM6364 Discontinued 195 W
Intel® Ethernet Switch Silicon FM6724 Discontinued 102 W
Intel® Ethernet Switch Silicon FM6764 Discontinued 195 W
Intel® Ethernet Switch Silicon FM5224 Discontinued 102 W
Intel® Ethernet Switch Silicon FM4105 Discontinued 17 W
Intel® Ethernet Switch Silicon FM4112 Discontinued 27.5 W
Intel® Ethernet Switch Silicon FM4212 Discontinued 30 W
Intel® Ethernet Switch Silicon FM4224 Discontinued 47 W
Intel® Ethernet Switch Silicon FM4410 Discontinued 26 W
Intel® Ethernet Switch Silicon FM2112 Discontinued 14.3 W
Intel® Ethernet Switch Silicon FM2212 Discontinued 18 W
Intel® Ethernet Switch Silicon FM2224 Discontinued 23.5 W
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® 10 Gigabit AT Discontinued Single PCIe
Intel® 82562EP Fast Ethernet PHY Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
Intel® 82562ET Fast Ethernet PHY Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
Intel® 82562EZ Fast Ethernet PHY Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
Intel® 82562GT Fast Ethernet PHY Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
Intel® 82562GZ Fast Ethernet PHY Discontinued 0.3 W
Intel® 82562V Fast Ethernet PHY Discontinued Single GLCI/LCI
คอนโทรลเลอร์ Fast Ethernet Intel® 82559ER Discontinued Single PCI
Intel® 82552V Fast Ethernet PHY Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
คอนโทรลเลอร์ Fast Ethernet Intel® 82551ER Discontinued 0.61 W Single PCI
คอนโทรลเลอร์ Fast Ethernet Intel® 82551IT Discontinued 0.61 W Single PCI
คอนโทรลเลอร์ Fast Ethernet Intel® 82551QM Discontinued 0.61 W Single PCI
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/100 S Dual Port Discontinued Category-5 up to 100m Dual PCI
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/100 S Discontinued Category-5 up to 100m Single PCI