ไดร์ฟ Intel® Solid-State Pro ซีรี่ส์ 2500

ชื่อผลิตภัณฑ์ ความจุ สถานะ Form Factor อินเตอร์เฟซ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® SSD Pro 2500 Series
(128GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
128 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD Pro 2500 Series
(256GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
256 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD Pro 2500 Series
(256GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
256 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD Pro 2500 Series
(512GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
512 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
ไดรฟ์ Intel® Solid State Pro ซีรี่ส์ 2500
(120GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
120 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
ไดรฟ์ Intel® Solid State Pro ซีรี่ส์ 2500
(180GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
180 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
ไดรฟ์ Intel® Solid State Pro ซีรี่ส์ 2500
(180GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
180 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
ไดรฟ์ Intel® Solid State Pro ซีรี่ส์ 2500
(240GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
240 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
ไดรฟ์ Intel® Solid State Pro ซีรี่ส์ 2500
(240GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
240 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
ไดรฟ์ Intel® Solid State Pro ซีรี่ส์ 2500
(360GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
360 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
ไดรฟ์ Intel® Solid State Pro ซีรี่ส์ 2500
(360GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
360 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
ไดรฟ์ Intel® Solid State Pro ซีรี่ส์ 2500
(480GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
480 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
ไดรฟ์ Intel® Solid State Pro ซีรี่ส์ 2500
(180GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
180 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
ไดรฟ์ Intel® Solid State Pro ซีรี่ส์ 2500
(240GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
240 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
ไดรฟ์ Intel® Solid State Pro ซีรี่ส์ 2500
(360GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
360 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
ไดรฟ์ Intel® Solid State Pro ซีรี่ส์ 2500
(480GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20 มม., MLC)
480 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
ไดรฟ์ Intel® Solid State Pro ซีรี่ส์ 2500
(120GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20 มม., MLC)
120 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
ไดรฟ์ Intel® Solid State Pro ซีรี่ส์ 2500
(180GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
180 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
ไดรฟ์ Intel® Solid State Pro ซีรี่ส์ 2500
(240GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20 มม., MLC)
240 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
ไดรฟ์ Intel® Solid State Pro ซีรี่ส์ 2500
(360GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20 มม., MLC)
360 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองไดรฟ์ Intel® Solid-State ตามความจุ อินเตอร์เฟซ ประสิทธิภาพ และอีกมากมาย