ผลิตภัณฑ์ Thunderbolt™

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ProcessorIncluded เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
รีไทม์เมอร์ Intel® JHL8040R Thunderbolt™ 4 Launched
Intel® JHL8010R USB Retimer Launched
คอนโทรลเลอร์ Intel® JHL8440 Thunderbolt™ 4 Launched
คอนโทรลเลอร์ Intel® JHL8540 Thunderbolt™ 4 Launched
Intel® JHL5040D Thunderbolt™ 4 Redriver Launched
Intel® CV82524EFL Thunderbolt™ Controller Discontinued
คอนโทรลเลอร์ Thunderbolt™ Intel® DSL2310 Discontinued
คอนโทรลเลอร์ Thunderbolt™ Intel® DSL3510L Discontinued
Intel® DSL2210 Thunderbolt™ Controller Launched
Intel® DSL3310 Thunderbolt™ Controller Discontinued
คอนโทรลเลอร์ Thunderbolt™ Intel® DSL4410 Discontinued
Intel® DSL4510 Thunderbolt™ Controller Discontinued
คอนโทรลเลอร์ Thunderbolt™ 2 Intel® DSL5320 Discontinued
คอนโทรลเลอร์ Thunderbolt™ 2 Intel® DSL5520 Discontinued
Intel® DSL5110 Thunderbolt™ Controller Discontinued
คอนโทรลเลอร์ Thunderbolt™ 3 Intel® DSL6340 Discontinued
คอนโทรลเลอร์ Thunderbolt™ 3 Intel® DSL6540 Discontinued
Intel® JHL6240 Thunderbolt™ 3 Controller Launched
Intel® JHL6540 Thunderbolt™ 3 Controller Launched
Intel® JHL6340 Thunderbolt™ 3 Controller Launched
Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3 Controller Launched
Intel® JHL7440 Thunderbolt™ 3 Controller Launched
Intel® JHL7340 Thunderbolt™ 3 Controller Launched