ผลิตภัณฑ์ Thunderbolt™

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า # แชนเนล Thunderbolt™ การกำหนดค่าพอร์ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3 Controller Launched Dual
Intel® JHL7440 Thunderbolt™ 3 Controller Launched Dual
Intel® JHL7340 Thunderbolt™ 3 Controller Launched Single
Intel® JHL6540 Thunderbolt™ 3 Controller Launched Dual
คอนโทรลเลอร์ Thunderbolt™ 3 Intel® DSL6540 Discontinued Dual
Intel® JHL6340 Thunderbolt™ 3 Controller Launched Single
คอนโทรลเลอร์ Thunderbolt™ 3 Intel® DSL6340 Discontinued Single
Intel® JHL6240 Thunderbolt™ 3 Controller Launched Single
คอนโทรลเลอร์ Thunderbolt™ 2 Intel® DSL5320 Discontinued 2 Single
คอนโทรลเลอร์ Thunderbolt™ 2 Intel® DSL5520 Discontinued 4 Dual
Intel® CV82524EFL Thunderbolt™ Controller Launched 4 Dual
Intel® DSL2210 Thunderbolt™ Controller Launched 1 Single
คอนโทรลเลอร์ Thunderbolt™ Intel® DSL2310 Launched 2 Single
Intel® DSL3310 Thunderbolt™ Controller Launched 2 Single
คอนโทรลเลอร์ Thunderbolt™ Intel® DSL3510L Launched 4 Dual
คอนโทรลเลอร์ Thunderbolt™ Intel® DSL4410 Launched 2 Single
Intel® DSL4510 Thunderbolt™ Controller Launched 4 Dual
Intel® DSL5110 Thunderbolt™ Controller Launched 2 Single
Intel® JHL8040R Thunderbolt™ 4 Retimer Launched Single
Intel® JHL8010R USB Retimer Launched Single