โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® แบบดั้งเดิม

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® แบบดั้งเดิม

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 310 Discontinued Q4'05 1 2.13 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 315 Discontinued Q3'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 315/315J Discontinued Q2'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 320 Discontinued Q2'04 1 2.40 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 325 Discontinued Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 325/325J Discontinued Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 325J Discontinued Q4'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 326 Discontinued Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 330 Discontinued Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 330/330J Discontinued Q2'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 330J Discontinued Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 331 Discontinued 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 335 Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 335/335J Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 335J Discontinued Q4'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 336 Discontinued 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 340 Discontinued Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 340J Discontinued Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 341 Discontinued Q2'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 345 Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 345J Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 346 Discontinued 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 350 Discontinued Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 350/350J Discontinued Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 351 Discontinued Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 352 Discontinued Q2'06 1 3.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 355 Discontinued Q4'05 1 3.33 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 356 Discontinued Q2'06 1 3.33 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 360 Discontinued Q4'06 1 3.46 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 310 Discontinued 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 320 Discontinued Q2'03 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 330 Discontinued 1 1.40 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 340 Discontinued 1 1.50 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 350 Discontinued 1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 360 Discontinued 1 1.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 370 Discontinued Q2'04 1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 380 Discontinued 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 390 Discontinued 1 1.70 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 410 Discontinued 1 1.46 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 420 Discontinued 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 430 Discontinued 1 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 440 Discontinued Q1'06 1 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 450 Discontinued 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 333 Discontinued 1 900 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 353 Discontinued 1 900 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 373 Discontinued Q2'04 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 383 Discontinued 1 1.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 423 Discontinued Q1'06 1 1.06 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 800 MHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.00 GHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.00 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.10 GHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.10 GHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.10 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.10 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.20 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.30 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.30 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.40 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.70 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 1.70 GHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.80 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.00 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.00 GHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.10 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.10 GHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.20 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.20 GHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.30 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.30 GHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.40 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.50 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.50 GHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.60 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.60 GHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.70 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.70 GHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.80 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 300 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued Q1'99 1 300 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 333 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued 1 333 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 366 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued Q1'99 1 366 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 400 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued 1 400 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 433 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued Q2'99 1 433 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 500 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 533 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued 1 533 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 566 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 566 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 600 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 633 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued 1 633 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 667 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued 1 667 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 700 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 733 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 733 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 766 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued 1 766 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 800 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 850 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 850 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 900 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 900 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 950 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 950 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.00 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.06 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.06 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.13 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.13 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.20 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.20 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.33 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.33 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.40 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.50 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 1.50 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.60 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 1.60 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.70 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.70 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.80 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 2.00 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 2.20 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.20 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 2.40 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 2.50 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.50 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 450 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 500 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 550 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 550 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 600 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 650 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 650 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 700 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 733 MHz, แคช 128K, 133 MHz FSB Discontinued 1 733 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 750 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 750 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 800 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 800 MHz, แคช 128K, 133 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 850 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 850 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 866 MHz, แคช 128K, 133 MHz FSB Discontinued 1 866 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 900 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 933 MHz, แคช 128K, 133 MHz FSB Discontinued 1 933 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® LV 400 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 400 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® LV 650 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued Q4'01 1 650 MHz 256 KB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 347 Discontinued Q4'06 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 365 Discontinued Q1'07 1 3.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 520 Discontinued Q1'07 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 443 Discontinued 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 530 Discontinued Q3'06 1 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 420 Discontinued Q2'07 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 430 Discontinued Q2'07 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 440 Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.66 GHz, แคช 1M, 667 MHz FSB Discontinued Q1'06 1 1.66 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.83 GHz, แคช 1M, 667 MHz FSB Discontinued Q1'07 1 1.83 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 540 Discontinued Q3'07 1 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 550 Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 733 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 733 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 215 Discontinued 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 523 Discontinued Q3'07 1 930 MHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 530 Discontinued Q1'07 1 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 220 Discontinued Q4'07 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 560 Discontinued Q1'08 1 2.13 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1200 Discontinued Q1'08 2 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1600 Discontinued Q2'09 2 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1500 Discontinued Q3'06 2 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1400 Discontinued Q2'08 2 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 450 Discontinued Q3'08 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 570 Discontinued Q2'08 1 2.26 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 575 Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 585 Discontinued Q3'08 1 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 723 Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 722 Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® T1700 Discontinued Q4'08 2 1.83 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 743 Discontinued Q3'09 1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 600 MHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued Q2'03 1