SoC Intel® Quark™

SoC Intel® Quark™

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Quark™ SoC X1000 Discontinued Q4'13 1 400 MHz 16 KB
Intel® Quark™ SoC X1001 Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB
Intel® Quark™ SoC X1010 Discontinued Q1'14 1 400 MHz 16 KB
Intel® Quark™ SoC X1011 Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB
Intel® Quark™ SoC X1020D Discontinued Q1'14 1 400 MHz 16 KB
Intel® Quark™ SoC X1021 Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB
Intel® Quark™ SoC X1021D Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB
Intel® Quark™ SoC X1020 Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB
Microcontroller Intel® Quark™ D1000 Discontinued Q3'15 1 33 MHz 0 KB
Microcontroller Intel® Quark™ D2000 Discontinued Q3'15 1 32 MHz 0 KB
Microcontroller Intel® Quark™ SE C1000 Discontinued Q4'15 1 32 MHz 8 KB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย