ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7 v3

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4809 v3 Launched Q2'15 8 2.00 GHz 20 MB Last Level Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4820 v3 Launched Q2'15 10 1.90 GHz 25 MB Last Level Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4830 v3 Launched Q2'15 12 2.70 GHz 2.10 GHz 30 MB Last Level Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4850 v3 Launched Q2'15 14 2.80 GHz 2.20 GHz 35 MB Last Level Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8860 v3 Launched Q2'15 16 3.20 GHz 2.20 GHz 40 MB Last Level Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8867 v3 Launched Q2'15 16 3.30 GHz 2.50 GHz 45 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8870 v3 Launched Q2'15 18 2.90 GHz 2.10 GHz 45 MB Last Level Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8880 v3 Launched Q2'15 18 3.10 GHz 2.30 GHz 45 MB Last Level Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8880L v3 Launched Q2'15 18 2.80 GHz 2.00 GHz 45 MB Last Level Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8890 v3 Launched Q2'15 18 3.30 GHz 2.50 GHz 45 MB Last Level Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8891 v3 Launched Q2'15 10 3.50 GHz 2.80 GHz 45 MB Last Level Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8893 v3 Launched Q2'15 4 3.50 GHz 3.20 GHz 45 MB Last Level Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย