ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7 v2

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
Launched Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
Launched Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
Launched Q1'14 6 1.90 GHz 12 MB
Discontinued Q1'14 8 2.50 GHz 2.00 GHz 16 MB
Discontinued Q1'14 10 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB
Discontinued Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
Launched Q1'14 12 3.20 GHz 2.60 GHz 30 MB
Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
Discontinued Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
Discontinued Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
Discontinued Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
Launched Q1'14 12 3.60 GHz 3.00 GHz 30 MB
Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
Discontinued Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
Launched Q1'14 15 2.80 GHz 2.20 GHz 37.5 MB
Discontinued Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
Discontinued Q1'14 10 3.70 GHz 3.20 GHz 37.5 MB
Launched Q1'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 37.5 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย