ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7 v2

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2850 v2 Discontinued Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2870 v2 Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2880 v2 Launched Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2890 v2 Launched Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4809 v2 Launched Q1'14 6 1.90 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4820 v2 Discontinued Q1'14 8 2.50 GHz 2.00 GHz 16 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4830 v2 Discontinued Q1'14 10 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4850 v2 Discontinued Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4860 v2 Launched Q1'14 12 3.20 GHz 2.60 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4870 v2 Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4880 v2 Discontinued Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4890 v2 Discontinued Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8850 v2 Discontinued Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8857 v2 Launched Q1'14 12 3.60 GHz 3.00 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8870 v2 Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8880 v2 Discontinued Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8880L v2 Launched Q1'14 15 2.80 GHz 2.20 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8890 v2 Discontinued Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8891 v2 Discontinued Q1'14 10 3.70 GHz 3.20 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8893 v2 Launched Q1'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 37.5 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย