ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 v3

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4610 v3 Discontinued Q2'15 10 1.70 GHz 1.70 GHz 25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4620 v3 Discontinued Q2'15 10 2.60 GHz 2.00 GHz 25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4627 v3 Discontinued Q2'15 10 3.20 GHz 2.60 GHz 25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4640 v3 Discontinued Q2'15 12 2.60 GHz 1.90 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4648 v3 Launched Q2'15 12 2.20 GHz 1.70 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4650 v3 Discontinued Q2'15 12 2.80 GHz 2.10 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4655 v3 Discontinued Q2'15 6 3.20 GHz 2.90 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4660 v3 Discontinued Q2'15 14 2.90 GHz 2.10 GHz 35 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4667 v3 Discontinued Q2'15 16 2.90 GHz 2.00 GHz 40 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4669 v3 Discontinued Q2'15 18 2.90 GHz 2.10 GHz 45 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2658A v3 Launched Q1'15 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1428L v3 Launched Q1'15 8 2.00 GHz 20 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2408L v3 Launched Q1'15 4 1.80 GHz 10 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2418L v3 Launched Q1'15 6 2.00 GHz 15 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2428L v3 Launched Q1'15 8 1.80 GHz 20 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2438L v3 Launched Q1'15 10 1.80 GHz 25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1620 v3 Discontinued Q3'14 4 3.60 GHz 3.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1630 v3 Discontinued Q3'14 4 3.80 GHz 3.70 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1650 v3 Discontinued Q3'14 6 3.80 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1660 v3 Discontinued Q3'14 8 3.50 GHz 3.00 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1680 v3 Discontinued Q3'14 8 3.80 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2603 v3 Discontinued Q3'14 6 1.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2608L v3 Launched Q3'14 6 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2609 v3 Discontinued Q3'14 6 1.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2618L v3 Launched Q3'14 8 3.40 GHz 2.30 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2620 v3 Launched Q3'14 6 3.20 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2623 v3 Discontinued Q3'14 4 3.50 GHz 3.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2628L v3 Launched Q3'14 10 2.50 GHz 2.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2630 v3 Discontinued Q3'14 8 3.20 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2630L v3 Discontinued Q3'14 8 2.90 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2637 v3 Discontinued Q3'14 4 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2640 v3 Launched Q3'14 8 3.40 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2643 v3 Discontinued Q3'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2648L v3 Launched Q3'14 12 2.50 GHz 1.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2650 v3 Discontinued Q3'14 10 3.00 GHz 2.30 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2650L v3 Discontinued Q3'14 12 2.50 GHz 1.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2658 v3 Launched Q3'14 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2660 v3 Discontinued Q3'14 10 3.30 GHz 2.60 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2667 v3 Discontinued Q3'14 8 3.60 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2670 v3 Discontinued Q3'14 12 3.10 GHz 2.30 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2680 v3 Launched Q3'14 12 3.30 GHz 2.50 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2683 v3 Discontinued Q3'14 14 3.00 GHz 2.00 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2687W v3 Discontinued Q3'14 10 3.50 GHz 3.10 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2690 v3 Discontinued Q3'14 12 3.50 GHz 2.60 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2695 v3 Discontinued Q3'14 14 3.30 GHz 2.30 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2697 v3 Discontinued Q3'14 14 3.60 GHz 2.60 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2698 v3 Discontinued Q3'14 16 3.60 GHz 2.30 GHz 40 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2699 v3 Discontinued Q3'14 18 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย