ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 v2

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4603 v2 Discontinued Q1'14 4 2.20 GHz 2.20 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4607 v2 Discontinued Q1'14 6 2.60 GHz 2.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4610 v2 Discontinued Q1'14 8 2.70 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4620 v2 Discontinued Q1'14 8 3.00 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4624L v2 Launched Q1'14 10 2.50 GHz 1.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4627 v2 Discontinued Q1'14 8 3.60 GHz 3.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4640 v2 Discontinued Q1'14 10 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4650 v2 Discontinued Q1'14 10 2.90 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4657L v2 Discontinued Q1'14 12 2.90 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1428L v2 Launched Q1'14 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2403 v2 Discontinued Q1'14 4 1.80 GHz 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2407 v2 Discontinued Q1'14 4 2.40 GHz 2.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2418L v2 Launched Q1'14 6 2.00 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2420 v2 Discontinued Q1'14 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2428L v2 Launched Q1'14 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2430 v2 Discontinued Q1'14 6 3.00 GHz 2.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2430L v2 Discontinued Q1'14 6 2.80 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2440 v2 Discontinued Q1'14 8 2.40 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2448L v2 Launched Q1'14 10 2.40 GHz 1.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2450 v2 Discontinued Q1'14 8 3.30 GHz 2.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2450L v2 Discontinued Q1'14 10 2.10 GHz 1.70 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2470 v2 Discontinued Q1'14 10 3.20 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1620 v2 Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.70 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1650 v2 Discontinued Q3'13 6 3.90 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1660 v2 Discontinued Q3'13 6 4.00 GHz 3.70 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2603 v2 Discontinued Q3'13 4 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2609 v2 Discontinued Q3'13 4 2.50 GHz 2.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2618L v2 Launched Q3'13 6 2.00 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2620 v2 Discontinued Q3'13 6 2.60 GHz 2.10 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2628L v2 Launched Q3'13 8 2.40 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2630 v2 Discontinued Q3'13 6 3.10 GHz 2.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2630L v2 Discontinued Q3'13 6 2.80 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2637 v2 Discontinued Q3'13 4 3.80 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2640 v2 Discontinued Q3'13 8 2.50 GHz 2.00 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2643 v2 Discontinued Q3'13 6 3.80 GHz 3.50 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2648L v2 Launched Q3'13 10 2.50 GHz 1.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2650 v2 Discontinued Q3'13 8 3.40 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2650L v2 Discontinued Q3'13 10 2.10 GHz 1.70 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2658 v2 Launched Q3'13 10 3.00 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2660 v2 Discontinued Q3'13 10 3.00 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2667 v2 Discontinued Q3'13 8 4.00 GHz 3.30 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2670 v2 Discontinued Q3'13 10 3.30 GHz 2.50 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2680 v2 Discontinued Q3'13 10 3.60 GHz 2.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2687W v2 Discontinued Q3'13 8 4.00 GHz 3.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2690 v2 Discontinued Q3'13 10 3.60 GHz 3.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2695 v2 Discontinued Q3'13 12 3.20 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2697 v2 Discontinued Q3'13 12 3.50 GHz 2.70 GHz 30 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย