ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3 v3

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1226 v3 Discontinued Q2'14 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1231 v3 Discontinued Q2'14 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1240L v3 Discontinued Q2'14 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1241 v3 Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1246 v3 Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1271 v3 Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1275L v3 Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1276 v3 Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1281 v3 Discontinued Q2'14 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1286 v3 Discontinued Q2'14 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1286L v3 Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220L v3 Discontinued Q3'13 2 1.50 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220 v3 Launched Q2'13 4 3.50 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1225 v3 Launched Q2'13 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1230 v3 Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1230L v3 Discontinued Q2'13 4 2.80 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1240 v3 Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1245 v3 Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1265L v3 Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1268L v3 Launched Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1270 v3 Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1275 v3 Launched Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1280 v3 Discontinued Q2'13 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1285 v3 Discontinued Q2'13 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1285L v3 Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย