ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3
Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3
Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3
Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3
Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3
Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3