โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® แบบดั้งเดิม

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® แบบดั้งเดิม

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B980 Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 2 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B970 Discontinued Q1'12 2 2.30 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B960 Discontinued Q4'11 2 2.20 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B950 Discontinued Q2'11 2 2.10 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B940 Discontinued Q2'11 2 2.00 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B925C Launched Q4'13 2 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B915C Launched Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6800 Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6700 Discontinued Q2'10 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6600 Discontinued Q1'10 2 3.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6500K Discontinued Q3'09 2 2.93 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6500 Discontinued Q1'08 2 2.93 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6300 Discontinued Q2'09 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5800 Discontinued Q4'10 2 3.20 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5700 Discontinued Q3'10 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5500 Discontinued Q2'10 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5400 Discontinued Q1'09 2 2.70 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5300 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5200 Discontinued Q3'08 2 2.50 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2220 Discontinued Q1'08 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2200 Discontinued Q4'07 2 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2180 Discontinued Q3'07 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2160 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2140 Discontinued Q2'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G6960 Discontinued Q1'11 2 2.93 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G6951 Discontinued Q3'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G6950 Discontinued Q1'10 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G860T Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G870 Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G860 Discontinued Q3'11 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G850 Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G840 Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G645 Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G640T Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G640 Discontinued Q2'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G632 Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G630T Discontinued Q3'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G630 Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G622 Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G620T Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G620 Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G645T Discontinued Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® P6300 Discontinued Q1'11 2 2.27 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® P6200 Discontinued Q3'10 2 2.13 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® P6100 Discontinued Q3'10 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® P6000 Discontinued Q2'10 2 1.86 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T4500 Discontinued Q1'10 2 2.30 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T4400 Discontinued Q4'09 2 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T4300 Discontinued 2 2.10 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T4200 Discontinued Q1'09 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T3400 Discontinued Q4'08 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T3200 Discontinued 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T2390 Discontinued 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T2370 Discontinued Q1'08 2 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T2330 Discontinued Q4'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T2310 Discontinued Q4'07 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T2130 Discontinued Q2'07 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T2080 Discontinued Q2'07 2 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T2060 Discontinued Q1'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® U5600 Discontinued Q1'11 2 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® U5400 Discontinued Q2'10 2 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 745 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 3.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 672 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 670 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 662 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 661 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q1'06 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 660 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q1'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 651 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'06 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 650 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q1'05 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 641 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q1'06 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 640 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q1'05 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 631 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q1'06 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 630 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'05 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 620 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 571 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q3'05 1 3.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 570J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'04 1 3.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 561 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q3'05 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 560J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 560/560J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 551 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'05 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 550J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 550/550J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 550 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 541 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q3'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 540J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'05 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 540/540J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 531 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 530J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 530/530J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 524 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'06 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 521 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q3'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 520/521 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 520/521 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 520J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 520/520J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 520 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 517 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Pentium® 4 Extreme Edition รองรับเทคโนโลยี HT 3.73 GHz, แคช 2M, 1066 MHz FSB Discontinued Q4'04 1 3.73 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Pentium® 4 Extreme Edition รองรับเทคโนโลยี HT 3.46 GHz, แคช 2M, 1066 MHz FSB Discontinued Q4'04 1 3.46 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Pentium® 4 Extreme Edition รองรับเทคโนโลยี HT 3.40 GHz, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.40 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Pentium® 4 Extreme Edition รองรับเทคโนโลยี HT 3.20 GHz, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 4.00 GHz, แคช 2M, 1066 MHz FSB Discontinued 1 4.00 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.80 GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.80 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.40E GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.40 GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.40 GHz, แคช 512K, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.40 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.20E GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.20 GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.20 GHz, แคช 512K, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.06 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.00E GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.00 GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.00 GHz, แคช 512K, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 512 KB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 2.80E GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 2.80 GHz, แคช 512K, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 2.60 GHz, แคช 512K, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 2.40 GHz, แคช 512K, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 519K Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 519J Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 516 Discontinued Q4'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 515/515J Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 511 Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 511 Discontinued Q4'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 506 Discontinued Q2'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 505/505J Discontinued Q1'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 505 Discontinued 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.80A GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.80 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.80 GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.80 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.66 GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.66 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.60 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.53 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.53 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.40 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.50 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.50 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.40 GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.40 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.26 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.26 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.20 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache