โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® แบบดั้งเดิม

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® แบบดั้งเดิม

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 1.40 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 1.50 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 1.60 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 1.70 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 1.70 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 1.80 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 1.90 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.90 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 2.00 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 2.20 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 2.30 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.30 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 2.40 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 2.50 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.50 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 2.60 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 518 รองรับเทคโนโลยี HT Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 532 รองรับเทคโนโลยี HT Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 538 รองรับเทคโนโลยี HT Discontinued 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 548 รองรับเทคโนโลยี HT Discontinued 1 3.33 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 552 รองรับเทคโนโลยี HT Discontinued 1 3.46 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 รองรับเทคโนโลยี HT 2.40 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 รองรับเทคโนโลยี HT 2.66 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 รองรับเทคโนโลยี HT 2.80 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 รองรับเทคโนโลยี HT 3.06 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 รองรับเทคโนโลยี HT 3.20 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 1.00 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 1.06 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.06 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 1.13 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.13 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 1.20 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 1.26 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.26 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 1.33 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 866 MHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 866 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 933 MHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 933 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M ULV 700 MHz, แคช 512K, 100 MHz FSB Discontinued 1 650 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 1.00 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 450 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 500 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 600 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 650 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 650 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 700 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 750 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 750 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 800 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 850 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 850 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 900 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III LV 600 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 1.30 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.30 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 1.40 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 1.50 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 1.60 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.60 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 1.60 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 1.70 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.70 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 1.70 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.70 GHz 512 KB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 1.80 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 1.80 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 1.90 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.90 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.00 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.00 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.20 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.26 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.26 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.40 GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.40 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.40 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.50 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.50 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.53 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.53 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.60 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.66 GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.66 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.80 GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.80 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.80 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.80A GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 505 Discontinued 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 505/505J Discontinued Q1'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 506 Discontinued Q2'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 511 Discontinued Q4'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 511 Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 515/515J Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 516 Discontinued Q4'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 517 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 519J Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 519K Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 520 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 520J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 521 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q3'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 524 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'06 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 530/530J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 530J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 531 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 540/540J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 540J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'05 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 541 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q3'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 550 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 550J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 551 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'05 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 560/560J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 560J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 561 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q3'05 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 570J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'04 1 3.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 571 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q3'05 1 3.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 620 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 630 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'05 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 631 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q1'06 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 640 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q1'05 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 641 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q1'06 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 650 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q1'05 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 651 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'06 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 660 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q1'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 661 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q1'06 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 662 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 670 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 672 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Pentium® 4 Extreme Edition รองรับเทคโนโลยี HT 3.20 GHz, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Pentium® 4 Extreme Edition รองรับเทคโนโลยี HT 3.40 GHz, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.40 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Pentium® 4 Extreme Edition รองรับเทคโนโลยี HT 3.46 GHz, แคช 2M, 1066 MHz FSB Discontinued Q4'04 1 3.46 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Pentium® 4 Extreme Edition รองรับเทคโนโลยี HT 3.73 GHz, แคช 2M, 1066 MHz FSB Discontinued Q4'04 1 3.73 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 2.40 GHz, แคช 512K, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 2.60 GHz, แคช 512K, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 2.80 GHz, แคช 512K, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 2.80E GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.00 GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.00 GHz, แคช 512K, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 512 KB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.06 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.20 GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.20 GHz, แคช 512K, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.20E GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.40 GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.40 GHz, แคช 512K, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.40 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.40E GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.80 GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.80 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.00E GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 4.00 GHz, แคช 2M, 1066 MHz FSB Discontinued 1 4.00 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 805 Discontinued Q1'05 2 2.66 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 820 Discontinued Q2'05 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 830 Discontinued Q2'05 2 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 840 Discontinued Q2'05 2 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 915 Discontinued Q3'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 920 Discontinued Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 925 Discontinued Q3'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 930 Discontinued Q1'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 940 Discontinued Q1'06 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 945 Discontinued Q3'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 950 Discontinued Q1'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 960