แชสซีเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล SC5000WS

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
FormFactor
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
SupportedCPUSocket
Q1'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option
Q1'06 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option