แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR2000

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
FormFactor
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
SupportedCPUSocket
Q2'06 Discontinued 2U Rack