แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR1000

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
FormFactor
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
SupportedCPUSocket
Q2'06 Discontinued 1U Rack
Q2'06 Discontinued 1U Rack