บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5000PAL

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q3'06 Discontinued SSI-TEB Rack LGA771