ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R
Q4'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R
Q4'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R
Q2'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R
Q2'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R